Driftsvarsling

Varsling til kunden ved henvendelser som påvirker tilgjengeligheten, responstider eller sikkerhet i løsningen, som gir brudd på tjenestenivå eller har andre driftsmessige konsekvenser for Altinn-løsningen.

Publisert: 25.07.2011lba