Elektronisk ID

Et sett med sertifikater og tilhørende private nøkler for henholdsvis signering, autentisering og kryptering. Et smartkort som inneholder en elektronisk ID og har fysisk identifikasjon på forsiden er et elektronisk ID-kort.

Publisert: 25.07.2011lba