Elektronisk signatur

Data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes til å kontrollere at disse stammer fra den som fremstår som undertegner.

Publisert: 25.07.2011lba