Enhetsregisteret

Inneholder oversikt over alle juridiske virksomheter og enkeltpersonforetak, identifisert med et 9-sifret organisasjonsnummer. Alle virksomheter må registreres i enhetsregisteret før de kan bli registrert i andre underliggende registre.

Publisert: 25.07.2011lba