Fagsystem

IKT-løsninger i offentlige virksomheter og næringslivet som er integrert med Altinn for å levere og motta data som en del av den elektroniske samhandlingen mellom ulike aktører og på tvers av sektorgrenser.

Se også sluttbrukersystem.

Publisert: 25.07.2011lba