Feil

Avvik eller mangel i mottatt leveranse i forhold til avtalen (i praksis kravene i inngått avtale).

Se også uønsket hendelse.

Publisert: 25.07.2011lba