Fødselsnummer

Alle personer bosatt i Norge skal ha et fødselsnummer. De seks første sifrene viser fødselsdatoen - de tre neste er individnummer (skiller på personer født på samme dag, viser århundre og kjønn), de to siste er kontrollsiffer.

Publisert: 25.07.2011lba