Foretaksnummer

Identifikator for en juridisk enhet.

Korrekt identifikator for et foretak eller en virksomhet i Enhetsregisteret er et Organisasjonsnummer. Uavhengig av om dette er en juridisk enhet eller en underenhet/bedrift.

Publisert: 25.07.2011lba