Formidlingstjeneste

En tjenestetype som benytter Altinn som formidlingssentral mellom offentlige virksomheter eller mellom offentlige og private virksomheter. Tjenestetypen er egnet når store datavolumer skal formidles fra maskin til maskin. For denne tjenesten utvikles det ikke presentasjon i portalen. Altinn sjekker ikke innholdet i dataene, men garanterer levering og sporbarhet for transporten av data.

Informasjon hentes fra virksomhetenes saksbehandlingsløsninger/registre og distribueres til en eller flere offentlige eller private mottakere gjennom Altinn. Kan også benyttes for større overføringer fra private aktører i tilfeller hvor det ikke er behov for funksjonaliteten i innrapporteringstjenestene.

Bruk av en formidlingstjeneste styres av tjenesteeier selv gjennom tjenesteeierstyrtrettighetsregister. Oppsett av formidlingstjeneste og administrasjon av brukere skal kunne gjøres av hhv tjenesteeiere og brukere uten involvering fra AAS.

Publisert: 25.07.2011lba