Forvaltningshåndbok

Kvalitetsplan for forvaltningen av Altinn som eies og oppdateres av ASF. Beskrivelser av rutiner og prosedyrer, av hvordan leveranser skal produseres og leveres, samt hvordan samarbeidet mellom involverte aktører skal praktiseres. Finnes under fanen "Dokumentasjon".

Publisert: 25.07.2011lba