Hendelsesansvarlig

En person som har ansvar for hendelsesstyringsprosessen (TS 1). Det er en person som har stillingen som hendelsesansvarlig og som dermed normalt har denne rollen når han/hun er på jobb, men rollen skal til enhver tid bekles av ABS 2.linje.

Publisert: 29.07.2011lba