Hovedskjema

Er i Altinn benyttet i forbindelse med skjemasett/oppgavesett. Hovedskjemaet er utgangspunktet for avgivers oppgaveplikt.

Publisert: 29.07.2011lba