Innholdskryptering

En prosess som fører til forvrenging av innholdet i et dokument slik at bare mottaker med riktig nøkkel kan få det fram og lese det. Normalt skjer kryptering i henhold til faste algoritmer og krypteringsnøkler. Krypteringsnøkkel kan for eksempel være avtalt eller utveksles mellom sender og mottaker.

Publisert: 29.07.2011lba