Innsendingstjeneste

Skjema som presenteres i Altinn og fylles ut og signeres/sendes inn i portalen og/eller via applikasjoner/sluttbrukersystem.

Tjenesteeier kan legge skjema klart i brukerens arbeidsliste i Altinn og det er mulig med forhåndsutfylling med sluttbrukerens data (prefill), abonnement og varsling. Skjemasettet kan følge en prosessflyt som omfatter utfylling, et antall signeringer og innsending.

Data registrert av sluttbruker sendes tjenesteeier. Det er også mulig å tilrettelegge for distribusjon av ulike deler av dataene fra ett skjema til ulike etater.

Publisert: 29.07.2011lba