Innsynstjeneste

En tjeneste for å kunne hente data hos tjenesteeier og vise dette for sluttbrukere i Altinn. Forretningslogikk og data ligger hos tjenesteeier, mens presentasjonen av dataene ligger i Altinn.  

Tjenesten defineres i TUL, og man benytter en eller flere mappere mot tjenesteeiers systemer.

Sluttbruker kan lagre og videreformidle innholdet i et oppslag via Altinn. Om tjenesteeier legger til rette for det kan sluttbruker også hente ut signerte dokumenter.

Publisert: 29.07.2011lba