Instans

Instans kan i mange tilfeller oversettes til tilfelle. I Altinn-sammenheng ser man instans i sammenheng med begrepene tjeneste og tjenesteutgave.

For en innsendingstjeneste er forholdet mellom begrepene slik:
Tjeneste: Skjemaet - for eksempel selvangivelsen
Tjenesteutgave: Versjonen av skjemaet - for eksempel selvangivelsen 2011
Instans: En enkelt utfylling av skjemaet - for eksempel din selvangivelse for 2011

For en meldingstjeneste:
Tjeneste: Meldingstypen - for eksempel oppgjørsrapport
Tjenesteutgave: Versjonen av meldingen - for eksempel oppgjørsrapport for mars 2012
Instans: En enkelt utsending av skjemaet - for eksempel bedriftens oppgjørsapport for mars 2012 

Publisert: 29.07.2011lba