Integrasjonstest

En trinnvis test med sammenføyninger og utprøving av programmer eller moduler for å avklare om de fungerer riktig i det fullstendige systemet. Fokuserer på å avdekke feil i samspillet mellom moduler.

Publisert: 29.07.2011lba