Interoperabilitet

Dette utgjør kjernen i elektronisk samhandling. I EU defineres interoperabilitet som den evne IT-systemer med tilhørende forretninsprosesser har til å utveklse data og dele informasjon og kunnskap. EU benytter tre nivåer eller dimensjoner av interoperabilitet:

  • Organisatorisk interoperabilitet (samordning av arbeidsprosesser og endringer av organisatoriske forhold nødvendig for ønsket samhandling)
  • Semantisk interoperabilitet (definering av begreper, samordning av betydningen av data , etablering av metadatamodeller.)
  • Teknisk interoperabilitet (samspill mellom tekniske løsninger.) 
Publisert: 29.07.2011lba