Kapasitetsplan

Kapasitetsplanen skal beskrive:

  • hvordan Leverandøren skal drive en planmessig prosess for å sikre at Løsningen håndterer den datamengde/de tjenester (innsendingstjenester, meldingstjenester, etc.) som til enhver tid (inklusive toppbelastningsperioder) benytter Løsningen og at alle servicemål relatert til ytelse/responstider tilfredsstilles
  • hvordan oppskalering av kapasitet skal foregå i normalsituasjoner (planlagt oppskalering)
  • hvordan oppskalering av kapasitet skal foregå i avvikssituasjoner (hvor behovet for oppskalering kommer raskere enn forutsatt).

Kapasitetsplanen skal sikre en felles forståelse mellom Leverandør (inkludert Leverandørens underleverandører) og Kunde i forhold til hvordan kapasitetsplanlegging for Altinn skal foregå.

For å utarbeide kapasitetsplanen bruker bl.a. prognosene fra Tjenestekalenderen. Innsamlede prognoser for det kommende året må være tilgjengelig for Leverandør senest den 1. november, og så skal Leverandør ha planen klar til den 1. desember.

Publisert: 29.07.2011lba