Kjent feil

Når nødvendige tiltak/endringer for å løse et problem er identifisert, er problemet definert som en "kjent feil".

Publisert: 29.07.2011lba