Konfidensialitet

Sikkerhet for at personopplysninger og andre taushetsbelagte opplysninger kun er tilgjengelig for de som er autorisert for tilgang og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen.

Publisert: 29.07.2011lba