Krise- og beredskapsplan

Planverk som dekker krisesituasjoner. Planverket skal omfatte kontrolltiltak for å identifisere og redusere risikoer, begrense konsekvensene av ødeleggende hendelser og sikre rask gjenopprettelse av viktige driftsprosesser.

Publisert: 29.07.2011lba