Kunde

Kunder av ASF, i praksis tjenesteeiere som benytter Altinn for å tilby en eller flere tjenester.

Publisert: 29.07.2011lba