Leveranserapport

Leverandørens rapport over oppnådd servicenivå og nøkkeltall for tjenestene for en periode på en måned. Inneholder også eventuelle spesielle hendelser, serviceforbedrende tiltak, risikomomenter og forslag til tiltak for å redusere risiko.

Publisert: 29.07.2011lba