Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold omfatter justering, optimalisering, effektivisering og mindre endringer av driftsløsningen.

Publisert: 29.07.2011lba