Mapper

Intern web service som InfoPath gjør kall til for kontakt med ekstern web service. Den kan fungere som en enkel proxy, eller inneholde logikk som gjør det mulig å motta innhold fra flere kilder.

Alle innsynstjenester krever at en mapper brukes.

Bruksområder
Tilgjengeliggjøring av data fra tjenesteeier til Altinn gjør det mulig å utvikle mange ulike tjenester som gir brukere tilgang til etatsspesifikk informasjon. En mapper kan tilby sin informasjon til både innsyns-, innsendings-, og samhandlingstjenester.
Et vanlig bruksområde er å tilgjengliggjøre etats-registre som innsynstjenester. Dette lar brukeren se informasjon som er registrert om seg selv eller sin virksomhet
Alternativt kan en mapper benyttes til å hente informasjon som skal benyttes i en innsendingstjeneste slik at brukeren ikke trenger å fylle ut allerede registrert informasjon.
Både innsynstjeneste og innsendingstjeneste kan inngå som en del av en større samhandlingstjeneste.
En mapper tilbyr to-veis kommunikasjon slik at skjematjenesten kan overføre spørreparametere for å hente ut spesifikk informasjon som så returneres tilbake. Det er ikke hensikten at en mapper skal benyttes til å sende inn data. Til dette skal fortsatt innsendingstjenester benyttes slik at sporbarheten og ikke-benekt-funksjonaliteten i Altinn er ivaretatt.

Mer info om mappere

Publisert: 23.07.2012lba