Meldingstjeneste

Informasjon som sendes fra tjenesteeier til en bruker og presenteres i form av HTML, binære vedlegg og/eller skjema. Det er mulig å sende ut varsel om mottatt melding og be om bekreftelse på mottak. Meldinger kan arkiveres i brukerens arkiv.

Tjenesteeieren kan få informasjon om hvilke utsendte meldinger som er lest / ikke lest innen en fastsatt frist.

Publisert: 29.07.2011lba