Metadata

Metadata er et begrep som er vanskelig å unngå når en beskriver den type løsninger som SERES representerer. Metadata er alt som forklarer betydningen av de enkelte dataelementene og de sammenhengene de inngår i. I et regneark med data plassert i rader og kolonner er det vanlig å bruke første rad for å forklare hvilke data en legger inn i de øvrige cellene:

Metadata i et regneark

I figuren over er de hvite cellene de rene dataene, mens de grønne cellene er metadata.

Dersom disse dataene skal flyttes til andre regneark eller helt andre programmer/systemer, må en vite mer enn navnene på metadata-elementene - for eksempel hva de betyr (definisjoner) og sammenhengen de blir brukt i m.m.

Publisert: 07.06.2012jof