Nøkkel

En sekvens av symboler som kontrollerer operasjonene for kryptering og dekryptering. Signaturframstillingsdata eller signaturverifiseringsdata.

Publisert: 29.07.2011lba