OLA

Operational Level Agreement (Norsk: Intern Driftsavtale). Intern driftsavtale mellom en tjenesteleverandør og en annen del av samme organisasjon. En OLA understøtter leveransen av tjenester fra en annen del av samme organisasjon. Den understøtter også leveranser av tjenester fra tjenesteleverandøren til kundene.

Publisert: 29.07.2011lba