Offentlig sektor

Omfatter både staten, fylkeskommunene og kommunene.

Publisert: 29.07.2011lba