Organisasjonsnummer

Identifikator for virksomheter registrert i Enhets- og Foretaksregisteret. Organisasjonsnummeret består av 9 siffer hvor det siste sifferet er et kontrollsiffer beregnet med standard vekter, modulus 11.

Publisert: 29.07.2011lba