Penetrasjonstest

Test av alle sikkerhetsmekanismer. Verifisere at teknisk plattform ikke inneholder sårbarheter, at sikkerhetsmekanismer i løsningen fungerer som før og at beredskapen for å håndtere sikkerhetshendelser fungerer.

Publisert: 29.07.2011lba