Preutfylling

Forhåndsutfylling av hele eller deler av et skjema. Preutfylling i Altinn kan skje fra offentlige registre som Folkeregisteret eller Enhetsregisteret eller fra tjenesteeiers saksbehandlingssystemer.

Publisert: 29.07.2011lba