Prognoser

Alle tjenesteeiere må levere prognosetall, dvs. estimater på antallet fremtidige transaksjoner for sine tjenester. Normalt har ASF samlet inn prognoser for et år av gangen, men med ny tjenestekalender er det ingenting i veien for at tjenesteeiere kan registrere prognoser for f.eks. 3 år av gangen. Prognosene danner grunnlaget for Leverandøren sin kapasitetsplan

Prognoser legges inn på Prognosesiden i tjenestekalender

Publisert: 03.10.2014tal