QA

Kvalitetssikringstiltak utført av kyndig person for å avklare at kvaliteten på en tjeneste/kodesnutt/release er slik den bør, og avdekke eventuelle driftsmessige problemer produksjonssetting vil medføre.

Publisert: 21.09.2012lba