Regresjonstest

Gjentagelse av test(er) for å verifisere at feilrettinger eller endringer ikke har introdusert nye feil eller uønskede effekter i modul(er) som er endret eller andre moduler, og at systemet eller komponenten fremdeles tilfredsstiller spesifiserte krav.

Publisert: 29.07.2011lba