Responstid

Den tid som går fra brukerne initierer en oppgave i applikasjonen til applikasjonen gir et svar.

Publisert: 29.07.2011lba