Rettighet

Rettigheter styrer hvilke tilganger den enkelte bruker har til funksjoner, personer og virksomheter i Altinn. Rettigheter tildelse automatisk basert på hvilke roller som er definert i Enhetsregisteret, og kan også delegeres i Altinn.

Publisert: 29.07.2011lba