Rolle (i Enhetsregisteret)

En funksjon en person eller organisasjon kan ha i forbindelse med en virksomhet registrert i Enhetsregisteret. Hentes for virksomheter i Enhetsregisteret over i Altinn og er grunnlag for automatisk tildeling av rettigheter i Altinn.

Publisert: 29.07.2011lba