SAML

SAML står for Security Assertion Markup Language. SAML er en XML-basert standard for å formidle identitetsinformasjon mellom organisasjoner. Den primære funksjon av SAML er å kunne tilby Single Sign-On (SSO) og brukes for eksempel til videreformidling av autentisering mellom ID-porten og Altinn.

I Altinn brukes SAML også til videreformidling av identitet og autorisasjon i tjenestetypen lenketjeneste

 

Publisert: 16.07.2012jof