SBL

Sluttbrukerløsning. Den løsningen som tilbyr tjenester til brukerne gjennom en web-portal (f.eks. Altinn-portalen), en etatsportal eller gjennom brukernes eget fagsystem. Integrasjon mot eksterne fagsystemer/løsninger er en del av sluttbrukerløsningen.

Publisert: 29.07.2011lba