SERES

SERES (forkortelse for SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling) er en løsning for  opprettelse og forvaltning av metadata for offentlig informasjon. SERES skal bidra til effektiv etablering og vedlikehold av semantiske web-tjenester.

Les artiklene:

Publisert: 01.08.2013eth