SLA

Service Level Agreement. Også kalt tjenesteavtale. Avtale mellom to parter som beskriver forpliktelser og forventninger. Skal være konkretisert slik at man kan måle kvalitet og kvantitet.

Publisert: 29.07.2011lba