Samarbeidsavtalen

Avtale mellom ASF og hver av tjenesteeierne som har tjenester i Altinn. Samarbeidsavtalen har regler for samarbeid, styringsmodell, ansvar, databehandling osv. mellom partene.

Publisert: 29.07.2011lba