Samhandlingstjeneste

En samhandlingstjeneste grupperer enkelttjenester og presentere dem for sluttbruker på en arbeidsflate. Arbeidsflaten kan samtidig gi veiledning og støtte i prosess og regelverk. Enkelttjenestene i en samhandlingstjeneste utføres på samme måte som om de var enkeltstående.

I sin enkleste form kan en samhandlingstjeneste samle tjenester som inngår i en enkel, sekvensiell prosess mellom én avgiver og én tjenesteeier, for eksempel send søknad – motta svar – send klage – motta svar.

I mer komplekse tilfeller kan samhandlingstjenesten involvere flere tjenesteeiere og/eller tillate svært mange alternative løp, avhengig av sluttbrukers handlinger kombinert med utfallet av enkelttjenestene som inngår.

Publisert: 29.07.2011lba