Sertifikat

  • En sekvens av data som inneholder sertifikatinneholders offentlige nøkkel sammen med annen informasjon, og som er gjort umulig å forfalske, ved at informasjonen er signert med sertifikatutsteders private nøkkel.
  • En elektronisk legitimasjon for eieren av en privat og en tilhørende offentlig nøkkel som viser at den offentlige nøkkelen tilhører ham/henne. 
Publisert: 29.07.2011lba