Servicearkivet

Servicearkivet er tjenesteeiers arkiv i Altinn. Det er ikke et arkiv i arkivlovens forstand og kan ikke erstatte forvaltningsorganets NOARK-arkiv. 

Les mer om arkivene i Altinn

Publisert: 13.07.2012jof