Skjemasett

Angir en gruppering av skjema som skal sendes inn samlet. Skjemasett består av et hovedskjema og ett eller flere vedleggsskjema og ett/eller flere binære filvedlegg (Word-, Excelfiler etc.) Avhengig av avgivers virksomhet og/eller avgivers registrerte opplysninger i hovedskjema, må avgiver levere ett eller flere vedleggskjema sammen med hovedskjemaet.

Publisert: 29.07.2011lba