Skjematjeneste

En skjematjeneste benyttes ofte til datafangst for tjenesteeiere for å dekke en oppgaveplikt.

På Altinn II-plattformen kalles skjematjenester for innsendingstjeneste og lages og vedlikeholdes i TUL.

Publisert: 29.07.2011lba